Paul von Klenau

Første biografi om den danske komponist Paul von Klenau

Foto: Trude Fleischmann

Komponisten og dirigenten Paul von Klenau indtager en helt særlig position i dansk musikliv. Som 18-årig rejste han i 1901 til Tyskland og siden Østrig, hvor han levede og virkede det meste af sit liv. Klenau introducerede tolvtonemusik i Danmark, han komponerede bl.a. tre operaer, hvis lige ikke er set herhjemme, men han havde også holdninger som flugtede med den nazistiske ideologi især i forhold til det jødiske spørgsmål, og der blev tyst omkring ham, da han døde i 1946. Hensigterne med denne biografi er at pege på kvaliteterne i Klenaus musik, at medvirke til at få ham ud af det tusmørke, han har befundet sig i siden sin død, og at give mulighed for en mere frugtbar refleksion over et menneske, der foretog sig nogle afgørende valg i forhold til sit liv, sin kunst og sit eftermæle. 

Udkommer februar 2021 på forlaget Multivers