Lyt til…

Lyt til Beethoven

Med Beethoven nåede wienerklassikken sin kulmination og romantikken tog sin begyndelse. De første symfonier og koncerter er komponeret i arven efter Mozart og Haydn, mens 9. symfoni stod som et vældigt udråbstegn for den næste generation af komponister. Men Beethovens musik er mere end blot et historisk udsagn og eksempel på en stilistisk udvikling, den er også udtryk for en række menneskelige tilstande: glæde, kampgejst, kærlighed, bitterhed og resignation. Det gør sig ikke mindst gældende i de ni symfonier, solokoncerterne og de andre orkesterværker, der beskrives i denne bog. Musikken som et eksistentielt udtryk og derfor lige så vedkommende i dag, som for næsten 200 år siden, da den blev komponeret.

Gyldendals Forlag, 2004, ISBN: 87-02-02969-3, 84 sider.

Lyt til Brahms og Bruckner

To store musikalske personligheder satte deres præg på Wien for 150 år siden. Johannes Brahms og Anton Bruckner blev dengang og er siden betragtet som rendyrkede modsætninger: klassicisten Brahms overfor wagnerianeren Bruckner. Protestanten overfor katolikken. Humanisten overfor mystikeren. Ved at samle de to komponister i et bind, opdager man imidlertid, at der også er mange ligheder i deres musik. Først og fremmest at de i deres store orkesterværker udtrykker en tro på musikkens egne kræfter til at afspejle menneskelivet i alle dets facetter – i modsætning til programmusikken, der prøver at forestille noget. Brahms og Bruckner er med til at føre musikken frem mod århundredeskiftet og udnytter det romantiske orkester i dets fulde udtryksregister.

Gyldendals Forlag, 2004, ISBN: 87-02-02971-5, 96 sider.

Lyt til Carl Nielsen

For Carl Nielsen var musikken og livet knyttet tæt sammen. Hans seks symfonier giver en dyb indsigt i et kunstnerliv med rødder i den folkelige kultur og udsyn til tidens strømninger – også de udenlandske. Det enkle og komplicerede mødes ofte i samme værk og har skabt en sjælden musikalsk fascinationskraft, som er intakt i dag. Til symfonierne kommer de tre koncerter og en række orkesterværker, der viser Carl Nielsens forunderlige evne til at fortælle historier og fremmane billeder alene med musikalske midler. Som barn af romantikken blev han voksen i en moderne verden både kompositorisk og menneskeligt. Den udvikling kan man følge i hans orkestermusik. 

Gyldendals Forlag, 2004, ISBN: 87-02-02970-7, 86 sider.