Musik er liv

En biografi om Carl Nielsen

Fra indledningen:

”Musik er liv”. Titlen på denne biografi om Carl Nielsen er et citat. Carl Nielsen har brugt det som et motto for sin 4. Symfoni. Trykket kan lægges forskelligt. Musik er liv, musik er liv eller musik er liv. Ligegyldigt hvad man vil understrege, så står det fast, at Carl Nielsen forbandt musik med liv – og omvendt. Det har derfor været idéen med denne bog at gå ud fra dette udsagn. Eksemplificeret ved symfonierne. Disse bliver beskrevet grundigt, og i disse beskrivelser refereres til eksempler fra de CD`er, der følger med denne bog. Bogen forsøger ikke i videnskabelig forstand at analysere Carl Nielsens liv og værk. Men selv om der ikke er tale om grundforskning i forbindelse med denne bog, så er der brugt et omfattende kildemateriale – først og fremmest breve på Det Kgl. Bibliotek. 

Forlaget Fisker & Schou

1999, 388 sider.