Om

Steen Chr. Steensen

Arbejdserfaring

Fagansvarlig ved lex.dk

2020-

Tidligere Den Store Danske / encyklopædi. Følgende 5 områder: Danske komponister 1830-1900, Danske komponister 1900-50, Musiklivets institutioner, Opera og operette, Værktitler.

Eget rådgivningsfirma: museumsformidling.dk

2019 –

Rådgivning til museer, arkiver og kulturarvssteder. Særlige fokusområder: målrettede brugerundersøgelser, udvikling af oplevelsesdimensionen og dannelsesbegrebet, undervisningsaktiviteter og lærende partnerskaber.

Udviklingskonsulent Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling / HistorieLab

2016 – 19

Tidsbegrænset projektansættelse. Tilknyttet programmet Skole- og kulturarv. Bl.a. ansvarlig for gennemførelse af 8 partnerskabsprojekter over hele landet. Udvikling af undervisningsforløb til tv-serien Historien om Danmark. Gennemførelse af spørgeundersøgelse og rapporten Frivillighed på tyske og danske museer i Nordmus-regi /Interreg. Samt udvikling af feltet ’undervisning og partnerskaber mellem skoler og museer’. 

Projektleder ”Museet i den åbne skole”

2014 – 16

Udvikling af 16 læringsaktiviteter i lærende partnerskaber mellem skole, museum og kommune. De 16 delprojekter fordelte sig over hele landet. Projektet var et samarbejde mellem HEART, Nationalt netværk af skoletjenester, Skoletjenesten og HistorieLab. Projektet var forankret i HEART. Støttet af Kulturstyrelsen, Mærsk Skolefonden, Skoletjenesten og HistorieLab.

Formidlingschef for Museum Salling

2012 – 14

Ansvar for formidling på Skive Museum, Spøttrup Borgmuseum, Fur Museum, Glyngøre Kulturstation samt en række andre destinationer. Udarbejdelse af manifest og vision for museet. Økonomiansvarlig for formidling og markedsføring. Personaleansvar for museets formidlingsinspektører, frontpersonale og praktisk tilsyn. Desuden ansvarlig for museets samlede udstillingsvirksomhed. 

Leder af Center for Museumsundervisning for Region Midt og Nord

2009 – 12

Projektansvarlig for etablering af center for undervisning på alle museer i regionerne Midt og Nord. Dannelse af faglige netværk, gennemførelse af bl.a. én international konference, tværfaglige seminarer og temadage. Gennemførelse af projektet Museum+Skole, Udvikling af undervisningsaktiviteter, sparring med museumsundervisere. 

Formidlingschef for Herning Kunstmuseum / HEART

2007 – 09

Ansvarlig for museets formidling- og undervisningsprofil. Omvisninger og undervisning i udstillinger, tilrettelæggelse af formidling af udstillinger. Medvirkede i processen af flytningen fra Herning Kunstmuseum (i Anglibygningen) til det nybyggede HEART – bl.a. indretningen af museets nye kreative værksted. Samarbejder med Herning Kommunes øvrige kulturinstitutioner (bl.a. Herning Bibliotekerne). Samarbejde med Ensemble MidtVest.

Musikformidler ved Ensemble MidtVest

2007 – 09 

Ansvarlig for udvikling af formidlingsaktiviteter i forbindelse med ensemblets virksomhed. Publikumsarrangementer, skoleaktiviteter, programlægning m.m. Samarbejde med HEART.

Pædagogisk medarbejder ved Skoletjenesten med ansvar for etablering af en musikafdeling. Siden 2004 souschef.

2001 – 06

Etablering af en musikafdeling i Skoletjenesten. Samarbejder med DR, Det Kgl. Teater, Copenhagen Phil, Den Anden Opera, rytmiske spillesteder etc. Medvirkede i projektledelsen omkring Det Klingende Museum i samarbejde med Musikhistorisk Museum. Fra 2004 souschef med ansvar for Skoletjenestens pædagogiske udvikling. 

Øvrig beskæftigelse:

1987 – 2001  

Musikanmelder og journalist ved Berlingske Tidende. Siden 1990 musikredaktør.

2006 – 07 + 2013

Ekstern lektor ved Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet.

2003 – 06

Ekstern lektor ved Musikvidenskabeligt Institut, København.

Uddannelse:

Cand.mag. 1990: musik som hovedfag, kunsthistorie som bifag.

Studier ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet og Kunsthistorisk Institut, Århus Universitet.

1982: Studier i Paris vedr. Erik Saties ballet Parade.