Forord til Gyldendals bog om klassisk musik

Af Steen Chr. Steensen

Når en symfoni af Mozart, en klaversonate af Beethoven, en passion af Bach eller en strygekvartet af Haydn stadig bliver spillet, hørt, indspillet, solgt og købt omkring 200 år efter disse værker blev skabt, må det være fordi de har en værdi, der rækker langt ud over deres samtidige funktion.

   Det er tanken med denne bog at finde frem til disse værdier, der gør værkerne udødelige. Den klassiske musik lever nemlig i bedste velgående, klinger hver dag i koncertsale, kirker, hjemme i stuen eller på en discman. Til skiftene tider har der været udstødt dommedagsbasuner over denne musik, der om noget er knyttet til borgerlig dannelse, foldede hænder og diskrete host i programhæftet. Klassisk musik har gennem tiderne været omgærdet med en respekt, der næsten har slået den ihjel, men den har vist sig levedygtig og trodser dagligt ethvert velment attentatforsøg.

   Meningen med denne bog er at skabe en ramme for den levende, nærværende musikoplevelse, hvad enten det foregår i koncertsalen eller hjemme foran højtalerne. Bogen henvender sig til alle, der har lyst til at vide mere om den klassiske musik. Både til de garvede musiklyttere med mange års erfaring og til dem, der måske ikke har sat deres ben i en koncertsal, men som godt kunne tænke sig at gøre det – hvis man ellers tør. Klassisk musik kan sagtens nydes helt uden forudsætninger, men det kan lægger mere til oplevelsen, hvis historien bag musikken er kendt.

   Derfor er en stor del af bogen optaget af en egentlig musikhistorie fra gregoriansk sang til den nyeste musik. Men ikke kun en musikhistorie: fortællingen er rammet ind af vinkler fra kunsten, filosofien, litteraturen, det politiske liv. Kort sagt en musikhistorie med socialhistoriske såvel som bredere kulturhistorisk vægtning. Og selv om den er skrevet fra middelalder til i dag, kan de forskellige kapitler læses i den rækkefølge, man har lyst til. Så vidt det har været muligt, har jeg undgået at bruge musiktekniske termer – og som en yderligere hjælp er bogen udstyret med en ”musikalsk ordbog”.

   De to andre dele af bogen er helliget dels komponister dels værker. Udvalget af værker følger to principper: dels skal de være repræsentative dels må nogle af dem gerne vise en lidt mere ukendt side af komponisterne. En genre er valgt helt fra i bogen: det er operaen, som vil blive emne for en opfølgning af denne bog. 

Gyldendals bog om klassisk musik

Redaktion Mogens Kristensen

Udgivet november 2003

Forlaget Gyldendal